วาฬและโลมา เหยื่ออันโอชาของชาวญี่ปุ่น

เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปลา หน้าตาน่ารักและขี้เล่น พบได้ทั้งในภาพยนตร์และแม้แต่ในสวนสัตว์ก็สามารถนำมาฝึกได้เพราะความเฉลียวฉลาดน่ารักของมัน ใช่แล้วค่ะ มันคือโลมา หรือที่เราคุ้นเคยกับชื่อเรียกว่า ปลาโลมา นั่นเอง แต่จริงๆ แล้วโลมาไม่ใช่ปลา มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล มีความเฉลียวฉลาดขี้เล่นและเป็นมิตรกับมนุษย์ เราคงเคยได้ยินถึงการที่มีโลมาช่วยมนุษย์ที่จมน้ำ นั่นคืออุปนิสัยที่แท้จริงของมัน

whale-meat-food

ส่วนวาฬนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกับโลมา ที่เรียกว่า Cetacea วาฬก็มีลักษณะคล้ายปลาและมักถูกเรียกว่าปลาวาฬ เช่นเดียวกับโลมา แต่วาฬนั้นมีขนาดใหญ่โตกว่ามาก อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ได้ขี้เล่นเหมือนโลมา บางพันธุ์นั้นมีความดุร้ายและกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารอีกด้วย

Dolphin-meat

ถึงแม้ว่าโลมาจะเป็นสัตว์น่ารักขี้เล่นแถมยังคอยช่วยเหลือมนุษย์ และวาฬนั้นจะเป็นสัตว์ใหญ่โตน่าเกรงขามเพียงใด แต่ก็ยังมีหลายประเทศที่นิยมการล่าโลมาและวาฬกันเป็นเนืองนิตย์ หนึ่งในประเทศนั้นก็คือ ญี่ปุ่น ซึ่งการล่าที่ใช้เหล็กแหลมแทงไปบริเวณตัวสัตว์นั้นถือเป็นประเพณีที่ทำต่อกันมาแต่ครั้งอดีต ทั้งล่าเพื่อนำมาบริโภคและค้าขายเป็นอาชีพ ปัจจุบันจำนวนวาฬและโลมาทั่วญี่ปุ่นได้ลดน้อยลงมากจนกระทั่งไม่มีอีกแล้วในบางพื้นที่ แต่ประเพณีการล่านั้นก็ยังคงดำเนินต่อไป เมืองที่ยังนิยมล่ากันมากที่สุดคือเมืองไทจิ โดยจะมีฤดูกาลล่าโลมาขึ้นในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยไม่เพียงแค่วาฬและโลมาเท่านั้น แต่คนเหล่านี้ยังล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลอื่นๆ อีกด้วย

Kill-the-whale

การเข่นฆ่าบริโภคโลมาและวาฬนั้น นอกจากจะทำลายระบบนิเวศน์ทางทะเลเพราะสัตว์ทั้งสองอยู่ระดับบนของห่วงโซ่อาหาร คอยดักจับกินปลาและสัตว์น้ำที่อ่อนแอ หากสัตว์ทั้งสองลดจำนวนก็จะทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียสมดุล อีกทั้งการรับประทานโลมานั้นเกิดผลเสียกับร่างกายมนุษย์โดยตรง เพราะในเนื้อโลมามีจำนวนตะกั่วและปรอทในระดับสูง มนุษย์บริโภคเข้าไปก็มีแต่จะเจ็บป่วยและเกิดอันตรายถึงชีวิต แต่ผู้นิยมล่าวาฬและโลมาอย่างชาวญี่ปุ่นก็ยังคงไม่สนใจ และอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่อดีต สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การทำลายเพราะไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นเพียงเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเท่านั้น

Dolphin-kill

นอกจากทางญี่ปุ่นจะยังไม่สำนึกในสิ่งที่ได้กระทำอย่างโหดร้ายกับวาฬและโลมา กลับยังคงเดินหน้าแสดงเจตนาต่อไป คือเมืองไทจินั้นกำลังเตรียมการการสร้างอุทยานสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่า 170 ไร่ มีเรือท่องเที่ยวนำชมวาฬและโลมา ที่โหดร้ายที่สุดคือจะมีเมนูจากวาฬและโลมาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งหากญี่ปุ่นยังไม่ฟังคำคัดค้านจากเสียงรอบด้านทั่วโลก อีกไม่นานวาฬและโลมาก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกเป็นแน่แท้