สัตว์โลกน่ารักโลมาปากขวดและโลมาหลังโหนก

โลมาปากขวด หรืออีกชื่อหนึ่งคือโลมาหัวขวด เหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะลักษณะของปากที่คล้ายขวดนั่นเอง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลที่มีตัวอ้วนกลม ลำตัวมีสีเทาหรือน้ำเงินอมเทา แรกเกิดจะมีความยาวประมาณ 1 เมตรแต่เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 1.9-3.8 เมตร และหนักได้ถึง 650 กิโลกรัม บริเวณที่มักพบโลกชนิดนี้คือแถบมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีอากาศหนาวเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็ง แต่ภายหลังในปี ค.ศ.1998 ได้มีการพบโลมาอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายโลมาปากขวดทุกประการ เพียงแต่สถานที่พบคือแถบมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่เขตร้อนและมีอากาศอบอุ่น จะมีข้อแตกต่างทางกายภาพบางส่วน เช่น มีลำตัวเล็กกว่าและมีจุดที่ลำตัว จึงได้ตั้งชื่อให้กับโลมาชนิดนี้ว่า โลมาปากขวดอินโดแปซิฟิก ภายหลังในปี ค.ศ. 2011 ได้มีการค้นพบโลมาปากขวดเพิ่มอีกสายพันธุ์หนึ่งแถบชายฝั่งเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านรูปร่างกับโลมาทั้งสองสายพันธุ์เบื้องต้น และตั้งชื่อให้ว่า โลมาปากขวดบูร์รูนาน

Dolphin-sea

โลมาปากขวด (Bottlenose dolphin)

ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านที่อยู่อาศัยและกายภาพด้านอื่นๆ แต่นิสัยที่เหมือนกันของโลมาปากขวดทุกสายพันธุ์ก็คือ ความฉลาดและขี้เล่น โลมาชนิดนี้จะมีพฤติกรรมคุ้นเคยง่ายและชอบว่ายไปด้านข้างเรือที่อยู่ในทะเล มันมีขนาดสมองเมื่อเทียบกับลำตัวใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมนุษย์ ซึ่งทำให้มันเป็นสัตว์ที่มีความคิดความอ่านคล้ายมนุษย์ สอนง่าย จดจำและเลียนแบบได้ไว ประกอบกับรูปร่างที่อ้วนกลมน่ารัก จึงทำให้เป็นโลมาอีกสายพันธุ์ที่มนุษย์มักจะนำมาฝึกให้แสดงโชว์ในสวนสัตว์อยู่เสมอ

Chinese-white-dolphin

โลมาหลังโหนก (Chinese white dolphin)

โลมาหลังโหนก หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามพื้นที่ เช่น โลมาชมพู โลมาเผือก โลมาขาวเทา เป็นต้น มีลักษณะสำคัญอันเป็นจุดเด่นคือมีหลังที่มีสันโหนกขึ้นมาเหมือนอูฐ จึงเป็นที่มาของชื่อโลมาหนังโหนกนั่นเอง โลมาชนิดนี้จะมีสีขาวหรือชมพู ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดที่ช่วยในเรื่องการระบายอุณหภูมิของร่างกาย ยิ่งอายุมากขึ้นสีชมพูจากหลอดเลือดเหล่านี้ก็จะยิ่งเข้มขึ้นตามอายุ ขนาดตัวโตเต็มที่จะยาวราว 2.5-3.2 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 200-300 กิโลเมตร โดยแรกเกิดนั้นจะมีความยาวราว 1 เมตรเท่านั้น โลมาชนิดนี้มีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 40 ปี

Dolphin-pink

เราสามารถพบโลมาหลังโหนกได้บริเวณน้ำตื้นหรือชายฝั่งที่มีความลึกประมาณไม่เกิน 20 เมตร สถานที่ที่มันชอบอาศัยอยู่นั้นมักจะมีป่าชายเลนอยู่ใกล้ๆ เช่น แถบทะเลอินโดแปซิฟิก ทะเลอันดามัน อ่าวไทย เป็นต้น โดยส่วนมากมันจะชอบอยู่กับที่ไม่ชอบอพยพย้ายถิ่น และจะพบเห็นได้ง่ายมากเพราะชอบอยู่บริเวณน้ำตื้นๆ โลมาชนิดนี้จะว่ายน้ำช้าและกลั้นหายใจได้เพียง 40-60 วินาทีแล้วจะโผล่ขึ้นมาหายใจ อาหารที่มันชอบกินก็จะเป็นจำพวกกุ้ง ปู หมึก ปลาตัวเล็กๆ การล่าเหยื่อของมันนั้นจะใช้คลื่นเสียงปล่อยออกไปบริเวณชายฝั่งและแนวปะการังก่อนเพื่อหาเหยื่อ เมื่อพบแล้วจึงเข้าโจมตี ความที่มันชอบอาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้นทำให้ค่อนข้างคุ้นเคยกับมนุษย์และไม่ตื่นกลัว ทำให้ถูกล่าบ่อยในประเทศที่นิยมล่าโลมา สำหรับบางประเทศนิยมนำมาฝึกให้แสดงตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือสวนสนุกต่างๆ เพราะเป็นสัตว์ที่ฉลาด ฝึกง่าย และคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี