โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลคืออะไร

ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามาให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทะเลเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่หลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์มากขึ้น นี่ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง หนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล

หญ้าทะเลคืออะไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า หญ้าทะเลคืออะไร มันก็คือพืชล้มลุกชนิดหนึ่งคล้ายกับหญ้าบนบก แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดเล็กน้อย กล่าวคือ มันเป็นพืชล้มลุกที่สามารถเติบโตได้แม้อยู่ในน้ำ นอกจากนั้นหญ้าทะเลยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลจนถึงสิ่งแวดล้อมภาพรวมอีกด้วย

ความสำคัญของหญ้าทะเล

มาดูกันเรื่องความสำคัญของหญ้าทะเลบ้าง พืชล้มลุกชนิดนี้มองเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงนี่ถือว่าเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งของทะเลไทยเลยทีเดียว ความสำคัญของมันประการแรกเลยมันคือแหล่งอาหารชั้นดีให้กับ ปลาพะยูน กับ เต่าตะนุ สัตว์ที่เหลือน้อยมากในท้องทะเลไทย สองหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งให้สัตว์ทะเลในบริเวณนั้นได้ซ่อนตัว วางไข่ หรือ ซ่อนตัวจากศัตรูทางทะเล เรียกได้ว่ามันคือแหล่งพักผ่อนของสัตว์น้ำก็ว่าได้ และสามหญ้าทะเลมีผลต่อระบบนิเวศของสัตว์ในบริเวณนั้น(อาหาร) จนถึงเป็นพืชที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กับ คายออกซิเจนออกมาด้วย หญ้าทะเลจัดว่าเป็นพืชสำคัญต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างมาก

 

วิธีการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล

จุดเด่นของหญ้าทะเลนั่นก็คือ มันเป็นพืชที่สามารถเติบโตฟื้นฟูได้เองเหมือนกับพืชล้มลุกทั่วไป แต่การเพาะพันธุ์หญ้าทะเลนั้นเราต้องนำเมล็ดพันธุ์ของมันมาเพาะเสียก่อน วิธีการเพาะก็ไม่อยาก เอาใส่แก้วที่มีดิน จากนั้นก็รดน้ำตามปกติเมื่อต้นหญ้าเริ่มโตขึ้นมีลำต้นที่แข็งแรง เราก็สามารถนำต้นหญ้าเหล้านี้ไปปลูกบนชายหาดที่น้ำทะเลท่วมถึงได้เลย อาจจะมีการขึงเชือกเพื่อกั้นอาณาเขต จากนั้นก็นำต้นกล้าหญ้าทะเลลงได้เลย จากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติดูแลกันเอง เราอาจจะเข้ามาดูบ้างเล็กน้อย

โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล

ความสำคัญของหญ้าทะเลดังนี้ จึงทำให้ภาครัฐมีการจัดโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โครงการปลูกหญ้าทะเล เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยส่วนอนุรักษ์ทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยกันปลูกต้นหญ้าทะเลมากถึง 4,000 ต้น ณ บริเวณเกาะผี ตำบลบ่อหิน จังหวัดตรัง โดยให้ชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมช่วยกันปลูกเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์หญ้าทะเล จนถึงอนุรักษ์ทะเล สิ่งแวดล้อมของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างการอนุรักษ์หญ้าทะเลที่น่าสนใจมาก นอกจากโครงการนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล หวังว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าทะเลไทยเราจะสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้หากช่วยกันอนุรักษ์หญ้าทะเลต่อเนื่องกันไป