การอนุรักษ์วาฬในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ทะเลไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ทรัพยากรทางทะเลกำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เต่า , พะยูน , วาฬ , โลมา พวกเขาเหล่านี้ต่างตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

WhaleConservation

ปัจจุบันมีผู้พบเห็นสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ ได้รับบาดเจ็บจนต้องขึ้นมาเกยตื้นตายตามชายหาด ในแต่ละปีมีแนวโน้มของการบาดเจ็บจนเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น เป็นปัญหาเร่งด่วนซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันที โดยเฉพาะ วาฬบรูด้า ที่มีอัตราการเกิดกับการตาย เท่ากันในร้อยละ 4-5 เป็นจำนวนน้อยกว่าสัตว์ทะเลกลุ่มเสี่ยงชนิดอื่นๆ

ในช่วงปี 2557 มีกระแสวาฬบรูด้าเกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวประเทศ จำนวนมากต่างออกไปเฝ้าชมวาฬบรูด้าที่เข้ามาหาอาหารในบริเวณอ่าวไทยตอนบน จนกลายเป็นการท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวเรืออย่างมหาศาล จากความงดงามบวกกับความใหญ่ของวาฬบรูด้า ในตอนกำลังโฉบเฉี่ยวไปมาเหนือน้ำทะเล เพื่อขึ้นมากินปลาเล็กปลาน้อย ปนไปด้วยสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อันเกิดจากความตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจของมนุษย์

ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอให้ วาฬบรูด้า กลายมาเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16 ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งจะเป็นสัตว์ทะเลตัวที่ 2 ต่อจากพะยูน ซึ่งจะได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์สงวนในรอบ 23 ปี เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของวาฬบรูด้า รวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างเป็นรูปธรรม การปรากฏตัวของวาฬบรูด้าในน่านน้ำไทยนั้น เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล แต่ความสมบูรณ์ รวมทั้งความงดงามจากธรรมชาตินั้นกำลังลดลง เนื่องจากจำนวนขยะใต้ทะเลเพิ่มมากขึ้นกว่า 52 ตัน เมื่อสัตว์ทะเลที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรกินเข้าไป สุดท้ายก็ต้องเกยตื้นตาย รวมไปถึงการทำประมงที่ผิดประเภทเช่นเดียวกัน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เร่งสำรวจเก็บ DNA ของวาฬ พร้อมกับการฝังชิพเพื่อคอยติดตามพฤติกรรม การย้ายถิ่นอาศัย อีกทั้งยังได้ประสานความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งมีน่านน้ำติดกับไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลวาฬร่วมกัน

การผลักดันวาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน จะสามารถยกระดับความสำคัญของวาฬมากขึ้น ทำให้เกิดมาตรฐานต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือวาฬ เช่น สร้างศูนย์วิจัยช่วยเหลือวาฬ , การให้ความรู้รวมทั้งสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการยกระดับให้วาฬบรูด้าเป็น สัญลักษณ์แห่งอ่าวไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดใกล้เคียงกลายเป็นแหล่งดูวาฬระดับโลก ทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ในอ่าวไทยสืบต่อไป