การริเริ่มอนุรักษ์ปลาโลมา

จากภาวะต่างๆ อันส่งผลให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ผลจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม จึงทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งโครงการอนุรักษ์จัดการโลมาในแถบบางปะกง นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อหวังปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์โลมารวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนแก่ชาวบ้านทุกคน ก่อนที่มันจะลดปริมาณลงไปมากกว่านี้ จากความสวยงามของปลาโลมาอิรวดีซึ่งโชว์ตัวขึ้นเหนือน้ำ ในบริเวณอ่าวไทยปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ปากอ่าวรูป ก.ไก่ ของประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุด นอกจากนี้โลมาเองก็ไม่ได้หายตัวไปไหน เคยมีความเข้าใจผิดว่า ปลาโลอิรวดีอาจว่ายหนีเพื่อให้ไกลจากปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม รวมทั้งเกิดมวลน้ำจืดจากน้ำท่วมพามันไหลลงทะเลไปแล้ว

Dolphin-pic

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โลมาอิรวดี , โลมาหลังโหนก , โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาทั้ง 3 ชนิดนี้ มีถิ่นอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำบางปะกงเป็นจำนวนมากกว่า 60 ตัว จะออกมาโผล่โลดเล่นเหนือน้ำให้นักท่องเที่ยวได้รับชม ถึงแม้ว่าทะเลจากปากอ่าวบางปะกงยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ มีปลาดุกทะเลซึ่งเป็นอาหารชั้นยอดของโลมา แต่ยังไงก็ตามกิจกรรมหลายชนิด ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อโลมาอิรวดีอยู่ ถึงแม้จะส่งผลกระทบไม่มากนัก หากนำไปเทียบกับพื้นที่ในทะเลสาบสงขลา เช่น การทำประมงอวนลอย การละเลยกฎในการชมโลมาของนักท่องเที่ยว รวมถึงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการลงทุนจำนวนมหาศาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแสดงความเป็นห่วงอย่างถึงที่สุด

Dolphin-image

เพราะฉะนั้นจึงได้มีการเดินหน้าอนุรักษ์ก่อนที่จำนวนโลมาจะลดลงไปมากกว่านี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกันกับเยาวชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแลป่าชายเลนและโลมาแบบยั่งยืน เยาวชนเหล่านี้จะผ่านการอบรมยุวมัคคุเทศก์อนุรักษ์โลมา ไปจนถึงสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมฟื้นฟูโลมาให้กลับถิ่นถาวร บวกกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวบางปะกง

จำนวนของโลมาและวาฬทั่วโลกมีมากกว่า 80 ชนิด แต่ประเทศไทยมี 25 ชนิด โลมาที่ดังๆ ก็ เช่น โลมาอิรวดี , โลมาหลังโหนกหรือโลมาเผือก , วาฬบรูด้า วาฬขนาดยักษ์ที่เป็นกระแสเมื่อหลายปีก่อน อาศัยอยู่แถวอ่าวไทยตอนบน นอกชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร แต่อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องโชคดีที่ไทยยังไม่ได้เกิดภัยคุกคามโลมาในขั้นร้ายแรงเหมือนในต่างประเทศ นั่นก็คือ การล่า ถึงอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังภัยคุกคามสำคัญ ไม่ว่าจากการติดเครื่องมือของประมง รวมไปถึงขยะทะเลหรือกิจกรรมในทะเลของมนุษย์