การอนุรักษ์ชายหาด

วิธีการอนุรักษ์ชายหาดที่ทุกคนทำได้

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลยาวมากทั้งฝั่งอ่าวไทย และ ฝั่งอันดามัน ยังไม่นับตามเกาะแก่งต่างๆอีกมากมาย นอกจากมากชายหาดเรายังสวยงามเป็นธรรมชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ชายหาดทะเลไทยก็ต้องการให้ทุกคนอนุรักษ์ด้วยเหมือนกัน มาดูว่าวิธีการอนุรักษ์ชายหาดที่ทุกคนทำได้มีอะไรบ้าง […]