Dolphin-pet

โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนฉลาดแห่งท้องทะเล

ถ้าจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดพอๆ กับลิงชิมแปนซีคงไม่มีใครไม่นึกถึงโลมา สัตว์น้ำที่มีขนาดสมองใหญ่มาก ถ้าวัดจากขนาดลำตัวของมัน โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลือดอุ่นที่อาศัยอยู่ในน้ำ มีลักษณะนิสัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ หลากหลายชนิด กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารจากการสำรวจหลายๆ แหล่งความรู้ได้แสดงให้เห็นว่าโลมานั้นดั้งเดิมของมันเป็นสัตว์บกจำพวก Mesonyx […]

Dolphin

เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับปลาโลมา

ปลาโลมาถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์หลายคนชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็น รูปร่างท่าทางที่ดูเป็นมิตร อีกทั้งนิสัยใจคอของมันก็ดูจะเข้ากับมนุษย์ได้อีกด้วย อีกทั้งความฉลาดก็ล้ำเลิศ เลยไม่แปลกปลาโลมาจะกลายเป็นตัวเด่นของสวนสัตว์หลายแห่งด้วยกัน วันนี้เราจะหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับปลาโลมา มาเล่าให้ฟังกัน […]

Dolphin-Food

อาหารปลาโลมา และ อาหารวาฬ

โลมามีมากมายหลายชนิด ส่วนชนิดที่มีชื่อเสียงก็คือ โลมาปากแหลม และโลมาจมูกขวด ส่วนโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดี ชาวประมง จะเรียกว่า โลมาหัวหมอนหรือบางคนก็เรียกว่าปลาวาฬไปเลยก็มี โลมา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อีกหนึ่งชนิดในจำนวน 20 ชนิด ซึ่งพบในประเทศไทย โลมาหัวบาตรมีความพิเศษคืออาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืด , น้ำกร่อย, น้ำเค็ม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโลมาทุกชนิดมีความเฉลียวฉลาดรวมทั้งอาหารการกินก็คล้ายคลึงกันอีกด้วย […]

delfiny

การริเริ่มอนุรักษ์ปลาโลมา

จากภาวะต่างๆ อันส่งผลให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ผลจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม จึงทำให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งโครงการอนุรักษ์จัดการโลมาในแถบบางปะกง นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อหวังปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์โลมารวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนแก่ชาวบ้านทุกคน ก่อนที่มันจะลดปริมาณลงไปมากกว่านี้ […]