Mainland-dolphin

โลมาแผ่นดินใหญ่ เทพเจ้าแห่งแยงซีเกียง

หากเราจะคิดถึงว่าสัตว์อะไรที่น่ารัก แสนรู้มากที่สุดในตอนนี้คงไม่มีใครไม่คิดถึงโลมา ที่เป็นเหมือนสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ อย่างที่ทราบกันดีว่าโลมานั้นอาศัยได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มทำให้โลมานั้นมีอยู่ทั่วโลก ในจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยมีโลมาอยู่ซึ่งที่นั่นก็คือ แม่น้ำแยงซีเกียง นั่นเอง โลมาสำหรับจีนนั่นถือว่ามันเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแยงซีเกียง เพราะมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 40ล้านปี […]

dolphin-image

โลมา อัจฉริยะแห่งท้องทะเล

dolphin-photo

ถ้าพูดถึงสัตว์น้ำที่มีความฉลาดเฉลียวที่สุดคงไม่มีใครไม่คิดถึงปลาโลมา จากการสำรวจพบว่าโลมานั้นมีความเฉลียวฉลาดเทียบกับคน หากเปรียบเทียบขนาดสมองกับลำตัวของมันจะพบว่าสมองของมันมีขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับคนซึ่งทำให้มันฉลาดรองลงมาจากลิงชิมแปนซี โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ใต้ทะเลลึก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด รูปร่างเหมือนกับปลาทั่วไป […]

Pink-dolphin

โลมาสีชมพู เผ่าพันธุ์ที่ไกล้สูญพันธุ์

Pink-dolphin-image

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความเฉลียวฉลาดไม่น้อยไปกว่าคนเลยคงจะเป็นสัตว์น้ำที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาแต่ไม่ใช่ปลาอย่าง โลมา ซึ่งโลมานี้มีลักษณะอวัยวะเหมือนปลาแทบจะทุกอย่าง อาศัยอยู่ในทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเราจะเห็นทั่วไปตามสวนสัตว์ที่มีจัดแสดงโชว์ความฉลาดของมันให้เราได้เห็น โลมานั้นมีหลักๆ ประมาณ 5 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะประจำตัวที่แตกต่างกันออกไป […]

Dolphin-pet

โลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนฉลาดแห่งท้องทะเล

ถ้าจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดพอๆ กับลิงชิมแปนซีคงไม่มีใครไม่นึกถึงโลมา สัตว์น้ำที่มีขนาดสมองใหญ่มาก ถ้าวัดจากขนาดลำตัวของมัน โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลือดอุ่นที่อาศัยอยู่ในน้ำ มีลักษณะนิสัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ หลากหลายชนิด กินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารจากการสำรวจหลายๆ แหล่งความรู้ได้แสดงให้เห็นว่าโลมานั้นดั้งเดิมของมันเป็นสัตว์บกจำพวก Mesonyx […]