Killer-whale-pic

วาฬเพชฌฆาต ชื่อน่ากลัวแต่นิสัยขี้เล่น

Killer-whale-photo

ปลาวาฬก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงรูปร่างเพื่อมาอาศัยอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับโลมา วาฬนั้นมักถูกเรียกว่าปลาวาฬเสมอเพราะมีลักษณะเหมือนปลาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เพรียวยาวที่เหมาะสมสำหรับการว่ายน้ำอย่างยิ่ง นอกจากนั้นจะมีครีบ หางเหมือนปลาอีกด้วย วาฬนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีบรรพบุรุษเป็นสัตว์กินเนื้อบนบกเมื่อ 65ล้านปีก่อน […]

Omura-whale

วาฬโอมูระ วาฬหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

Omura-whale-pic

อย่างที่เรารู้กันดีว่าวาฬนั้นเป็นสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเค็ม หรือน้ำจืดบรรพบุรุษของมันนั้นแต่เริ่มแรกเลยเป็นสัตว์บก 4 เท้า แต่ด้วยหลายๆ ปัจจัยทำให้บรรพบุรุษของมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต รูปร่าง หรือแม้กระทั่งการกินอาหารเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายแก่ตัวเองเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไปบนโลกใบนี้ […]

Humpback-whales

วาฬหลังค่อม พี่เบิ้มแห่งมหาสมุทร

Humpback-whales-pic

อย่างที่เราทราบกันดีว่าปลาวาฬนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลือดอุ่นแต่มาอาศัยอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ปลาวาฬนั้นถึงแม้ว่าจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายปลา แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ปลาแต่อย่างใด ปลาวาฬนั้นมีมากมายหลายชนิดนี้อุปนิสัยการกินแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะวาฬบางตัวก็กินแต่สัตว์น้ำตัวเล็ก แต่บางตัวก็กินสัตว์น้ำขนาดใหญ่แบบสิงโตทะเล แมวน้ำ […]

types-whales

วาฬ 5 ชนิด สัตว์เลือดอุ่นที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร

types-of-whales

วาฬเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกเช่น มหาสมุทร อ่าว ทั้งน้ำเค็ม น้ำจืดจากการศึกษาพบว่าวาฬนั้นถึงจะมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับปลาแต่จริงๆ แล้ววาฬไม่ใช่ปลาแต่อย่างใด บรรพบุรุษของวาฬนั้นแท้จริงแล้วเป็นสัตว์บกสี่เท้าแต่ด้วยวิวัฒนาการที่จะต้องเอาตัวรอดเพื่อให้เผ่าพันธุ์คงอยู่ต่อไปในอนาคตจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต […]