Mainland-dolphin

โลมาแผ่นดินใหญ่ เทพเจ้าแห่งแยงซีเกียง

หากเราจะคิดถึงว่าสัตว์อะไรที่น่ารัก แสนรู้มากที่สุดในตอนนี้คงไม่มีใครไม่คิดถึงโลมา ที่เป็นเหมือนสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ อย่างที่ทราบกันดีว่าโลมานั้นอาศัยได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มทำให้โลมานั้นมีอยู่ทั่วโลก ในจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยมีโลมาอยู่ซึ่งที่นั่นก็คือ แม่น้ำแยงซีเกียง นั่นเอง โลมาสำหรับจีนนั่นถือว่ามันเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแยงซีเกียง เพราะมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 40ล้านปี […]

รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เราได้อะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อมจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆต่อสังคมไทยเรา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราโดยตรงเลยทีเดียว มองไปยังชายฝั่งทะเล ชายหาด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการอนุรักษ์ทะเลไทยให้อยู่ได้นานที่สุด เรามาดูกันว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เราจะได้อะไรกลับมาบ้าง […]

dolphin-image

โลมา อัจฉริยะแห่งท้องทะเล

dolphin-photo

ถ้าพูดถึงสัตว์น้ำที่มีความฉลาดเฉลียวที่สุดคงไม่มีใครไม่คิดถึงปลาโลมา จากการสำรวจพบว่าโลมานั้นมีความเฉลียวฉลาดเทียบกับคน หากเปรียบเทียบขนาดสมองกับลำตัวของมันจะพบว่าสมองของมันมีขนาดที่ใหญ่เทียบเท่ากับคนซึ่งทำให้มันฉลาดรองลงมาจากลิงชิมแปนซี โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ใต้ทะเลลึก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด รูปร่างเหมือนกับปลาทั่วไป […]

types-whales

วาฬ 5 ชนิด สัตว์เลือดอุ่นที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร

types-of-whales

วาฬเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกเช่น มหาสมุทร อ่าว ทั้งน้ำเค็ม น้ำจืดจากการศึกษาพบว่าวาฬนั้นถึงจะมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกับปลาแต่จริงๆ แล้ววาฬไม่ใช่ปลาแต่อย่างใด บรรพบุรุษของวาฬนั้นแท้จริงแล้วเป็นสัตว์บกสี่เท้าแต่ด้วยวิวัฒนาการที่จะต้องเอาตัวรอดเพื่อให้เผ่าพันธุ์คงอยู่ต่อไปในอนาคตจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต […]